พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และติดตามผลงานของ แมลงปอ อากิระ ได้บน Facebook และ Twitter

Sep 2013

บางคนมีรักแบบปรสิต

posted on 01 Sep 2013 11:19 by akiradragonfly

ถึงแม้ว่าฉันจะไส้แห้ง

posted on 04 Sep 2013 14:31 by akiradragonfly

ธรรมชาติของคน

posted on 05 Sep 2013 12:45 by akiradragonfly

อยากให้คนเขาเห็นหัว

posted on 11 Sep 2013 11:48 by akiradragonfly

ความทระนงเย่อหยิ่ง

posted on 18 Sep 2013 21:35 by akiradragonfly

ขาดอีกแค่ 49 บาท

posted on 26 Sep 2013 15:19 by akiradragonfly

เธอรู้ไหม

posted on 29 Sep 2013 15:13 by akiradragonfly

กินกล้วย ช่วยเพิ่มสุข

posted on 30 Sep 2013 15:07 by akiradragonfly

Tags