พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และติดตามผลงานของ แมลงปอ อากิระ ได้บน Facebook และ Twitter

 
 
ทุ่นลอยน้ำ ลอยตุ๊บป่องบนคลื่นทะเลในความมืด
เหมือนคนลอยคอเคว้งคว้างกลางท้องมหาสมุทร
แถมถูกซ้ำด้วยคลื่นผิวน้ำซัดเข้าหาเป็นระลอก
ทุ่นลอยน้ำได้แต่ลอยขึ้นลงอยู่กับที่ตามจังหวะคลื่น

เปรียบเช่นการโยนหินลงสระน้ำจะเกิดคลื่นแผ่ขยายออก
พลังงานจากหินที่กระทบผิวน้ำจะถ่ายโอนให้กับโมเลกุลน้ำ
และน้ำได้แต่กระเพื่อมขึ้นลงไม่เคลื่อนที่ไปกับพลังงานคลื่น
วัตถุที่ลอยน้ำเมื่อคลื่นผิวน้ำไปกระทบจึงขยับขึ้นลงที่จุดเดิม

ชีวิตคนไม่ต่างกับทุ่นลอยน้ำที่ลอยขึ้นลงอยู่บนคลื่นพลังงาน
คลื่นที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไป
ไม่ว่าระยะห่างคลื่นข้างหน้าลูกถัดไปจะสูงต่ำมากน้อยเพียงไร
เรายังคงลอยขึ้นลงอยู่ที่จุดเดิมตามจังหวะของเรื่องราว

ความจริงแล้วชีวิตคนเราอยู่กับที่ อยู่กับเวลานี้ ตอนนี้ ในวันนี้
อยู่กับปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยน เพราะพรุ่งนี้ยังคงเป็นพรุ่งนี้เสมอ
และวันพรุ่งนี้เป็นเสมือนคลื่นในความมืดที่ไม่มีทางมองเห็นได้
มัวแต่กังวลใจวันพรุ่งนี้ว่าเรื่องราวจะซัดเข้ามาอย่างไร เดี๋ยวจะจม

สิ่งสำคัญ ทำตอนนี้ให้ดีที่สุด ให้เหมือนดั่ง ทุ่นลอยน้ำที่ไม่ยอมจม

[บทความนี้ อ้างอิงจากคลื่นผิวน้ำบริเวณคลื่นน้ำลึก (Deep water waves) เท่านั้น ไม่ได้หมายถึงคลื่นประเภทอื่นๆ เช่น คลื่นซัดฝั่ง (Surf) เป็นต้น]

เขียนโดย แมลงปอ อากิระ
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554

Copyright © 2011 Akira Dragonfly All rights reserved.
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

big smile
ล้ำลึกจัง

Hot! Hot! Hot!

#1 By HineyHelsinki on 2011-03-19 16:26

Tags